FOTO UTRINKI (Foto: A. Kandare)

SOLA
SOLA
SOLA
SOLA
SOLA
SOLA
SOLA
SOLA
SOLA
SOLA
SOLA
SOLA

Naloge za učenje in preverjanje znanja. Prijavite se kot gost in razščite naloge.

Povezava: DRUŽBA - 5. RAZRED